Зорилго, зорилт


БСШУСЯ-аас дэвшүүлсэн сургуулийн өмнөх болон ерөнхий боловсролын салбарын 2019-2020 оны хичээлийн жилийн зорилго, зорилт

Өвөрхангай аймгийн 2019-2020 оны хичээлийн жилийн зорилт 

 

Өвөрхангай аймгийн 2018-2019 оны хичээлийн жилийн зорилт