Монгол хэлний зөв бичих дүрмийн журамласан толь

МОНГОЛ ХЭЛНИЙ ЗӨВ БИЧИХ ДҮРМИЙН ЖУРАМЛАСАН ТОЛЬ

Хэлний бодлогын үндэсний зөвлөлийн 2018 оны "Монгол хэлний зөв бичих дүрмийн журамласан толийг батлах тухай" 1 дүгээр тогтоолоор баталсан байна.Монгол хэлний зөв бичих дүрмийн журамласан толийн татаж авах бол энд дарна уу

Эх сурвалж: https://president.mn/