Сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрөл


Өвөрхангай аймгийн ЕБС, СӨББ-ын сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн судалгаа

   

2019 оны 01 дүгээр сарын 30

Д/д

Сургалтын байгууллагын нэр

Сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгосон байгууллагын шийдвэр

Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар

Тусгай зөвшөөрөл хүчинтэй байх хугацаа

Тусгай зөвшөөрл дуусах хугацаа

1

Арвайхээр сумын ерөнхий боловсролын 1 дүгээр сургууль

Аймгийн Засаг даргын 2012 оны а/75 дугаар захирамж

0000276

2012.03.05-2024.03.05

2024

2

Арвайхээр сумын ерөнхий боловсролын 2 дүгээр сургууль

Аймгийн Засаг даргын 2012 оны а/75 дугаар захирамж

0000277

2012.03.05-2024.03.05

2024

3

Өвөрхангай аймгийн ерөнхий боловсролын лаборатори Мэргэд сургууль

Аймгийн Засаг даргын 2012 оны а/75 дугаар захирамж

0000299

2012.03.05-2024.03.05

2024

4

Арвайхээр сумын ерөнхий боловсролын 4 дүгээр сургууль

Аймгийн Засаг даргын 2012 оны а/75 дугаар захирамж

0000271

2012.03.05-2024.03.05

2024

5

Хархорин сумын ерөнхий боловсролын 2 дүгээр сургууль

Аймгийн Засаг даргын 2012 оны а/75 дугаар захирамж

0000278

2012.03.05-2024.03.05

2024

6

Хархорин сумын ерөнхий боловсролын "Гүнзгий" сургууль

Аймгийн Засаг даргын 2012 оны а/75 дугаар захирамж

0000280

2012.03.05-2024.03.05

2024

7

Хужирт сумын ерөнхий боловсролын сургууль

Аймгийн Засаг даргын 2012 оны а/75 дугаар захирамж

0000281

2012.03.05-2024.03.05

2024

8

Бат-Өлзий сумын ерөнхий боловсролын сургууль

Аймгийн Засаг даргын 2012 оны а/75 дугаар захирамж

0000282

2012.03.05-2024.03.05

2024

9

Баруунбаян-Улаан сумын ерөнхий боловсролын сургууль

Аймгийн Засаг даргын 2012 оны а/75 дугаар захирамж

0000283

2012.03.05-2024.03.05

2024

10

Баянгол сумын ерөнхий боловсролын сургууль

Аймгийн Засаг даргын 2012 оны а/75 дугаар захирамж

0000284

2012.03.05-2024.03.05

2024

11

Баян-Өндөр сумын ерөнхий боловсролын сургууль

Аймгийн Засаг даргын 2012 оны а/75 дугаар захирамж

0000285

2012.03.05-2024.03.05

2024

12

Богд сумын ерөнхий боловсролын сургууль

Аймгийн Засаг даргын 2012 оны а/75 дугаар захирамж

0000286

2012.03.05-2024.03.05

2024

13

Бүрд сумын ерөнхий боловсролын сургууль

Аймгийн Засаг даргын 2012 оны а/75 дугаар захирамж

0000288

2012.03.05-2024.03.05

2024

14

Гучин-Ус сумын ерөнхий боловсролын сургууль

Аймгийн Засаг даргын 2012 оны а/75 дугаар захирамж

0000287

2012.03.05-2024.03.05

2024

15

Есөнзүйл сумын ерөнхий боловсролын сургууль

Аймгийн Засаг даргын 2012 оны а/75 дугаар захирамж

0000289

2012.03.05-2024.03.05

2024

16

Нарийнтээл сумын ерөнхий боловсролын сургууль

Аймгийн Засаг даргын 2012 оны а/75 дугаар захирамж

0000290

2012.03.05-2024.03.05

2024

17

Өлзийт сумын ерөнхий боловсролын сургууль

Аймгийн Засаг даргын 2012 оны а/75 дугаар захирамж

0000291

2012.03.05-2024.03.05

2024

18

Сант сумын ерөнхий боловсролын сургууль

Аймгийн Засаг даргын 2012 оны а/75 дугаар захирамж

0000292

2012.03.05-2024.03.05

2024

19

Тарагт сумын ерөнхий боловсролын сургууль

Аймгийн Засаг даргын 2012 оны а/75 дугаар захирамж

0000293

2012.03.05-2024.03.05

2024

20

Төгрөг сумын ерөнхий боловсролын сургууль

Аймгийн Засаг даргын 2012 оны а/75 дугаар захирамж

0000294

2012.03.05-2024.03.05

2024

21

Уянга сумын ерөнхий боловсролын 1-р сургууль

Аймгийн Засаг даргын 2015 оны а/127 дугаар захирамж

0001844

2015.04.01-2027.04.01

2027

22

Уянга сумын ерөнхий боловсролын 2-р сургууль

Аймгийн Засаг даргын 2015 оны а/127 дугаар захирамж

0001845

2015.04.01-2027.04.01

2027

23

Хайрхандулаан сумын ерөнхий боловсролын сургууль

Аймгийн Засаг даргын 2012 оны а/75 дугаар захирамж

0000296

2012.03.05-2024.03.05

2024

24

Зүүнбаян-Улаан сумын ерөнхий боловсролын сургууль

Аймгийн Засаг даргын 2012 оны а/75 дугаар захирамж

0000297

2012.03.05-2024.03.05

2024

25

Уянга сумын Жаргалант багийн ерөнхий боловсролын сургууль

Аймгийн Засаг даргын 2014 оны а/338 дугаар захирамж

0001841

2014.09.01-2026.09.01

2026

26

Нарийнтээл сумын Баянтээг багийн ерөнхий боловсролын сургууль

Аймгийн Засаг даргын 2018 оны а/142 дугаар захирамж

0000272

2018.03.05-2023.03.05

2023

27

Тарагт сумын Туяа багийн ерөнхий боловсролын сургууль

Аймгийн Засаг даргын 2018 оны а/142 дугаар захирамж

0000273

2018.03.05-2023.03.05

2023

28

Арвайхээр сумын цэцэрлэг, бага сургуулийн цогцолбор

Аймгийн Засаг даргын 2018 оны а/142 дугаар захирамж

0000275

2018.03.05-2023.03.05

2023

29

Арвайхээр сумын ерөнхий боловсролын "Оюуны-Ундраа" сургууль /хувийн/

Аймгийн Засаг даргын 2018 оны а/142 дугаар захирамж

0000274

2018.03.05-2023.03.05

2023

30

Арвайхээр сумын 1 дүгээр цэцэрлэг

Аймгийн Засаг даргын 2016 оны а/115 дугаар захирамж

0000300

2016.03.05-2020.03.05

2020

31

Арвайхээр сумын 2 дугаар цэцэрлэг

Аймгийн Засаг даргын 2016 оны а/115 дугаар захирамж

0000301

2016.03.05-2020.03.05

2020

32

Арвайхээр сумын 3 дугаар цэцэрлэг

Аймгийн Засаг даргын 2016 оны а/115 дугаар захирамж

0000302

2016.03.05-2020.03.05

2020

33

Арвайхээр сумын 4 дүгээр цэцэрлэг

Аймгийн Засаг даргын 2016 оны а/115 дугаар захирамж

0000303

2016.03.05-2020.03.05

2020

34

Арвайхээр сумын 5 дугаар цэцэрлэг

Аймгийн Засаг даргын 2016 оны а/115 дугаар захирамж

0000304

2016.03.05-2020.03.05

2020

35

Арвайхээр сумын 6 дугаар цэцэрлэг

Аймгийн Засаг даргын 2016 оны а/115 дугаар захирамж

0000305

2016.03.05-2020.03.05

2020

36

Арвайхээр сумын 7 дугаар цэцэрлэг

Аймгийн Засаг даргын 2016 оны а/115 дугаар захирамж

0000306

2016.03.05-2020.03.05

2020

37

Арвайхээр сумын 8 дугаар цэцэрлэг

Аймгийн Засаг даргын 2016 оны а/115 дугаар захирамж

0000307

2016.03.05-2020.03.05

2020

38

Арвайхээр сумын 9 дүгээр цэцэрлэг

Аймгийн Засаг даргын 2015 оны а/146 дугаар захирамж

0001846

2015.04.15-2019.04.15

2019

39

Богд сумын цэцэрлэг

Аймгийн Засаг даргын 2016 оны а/115 дугаар захирамж

0000313

2016.03.05-2020.03.05

2020

40

Баянгол сумын цэцэрлэг

Аймгийн Засаг даргын 2016 оны а/115 дугаар захирамж

0000314

2016.03.05-2020.03.05

2020

41

Бүрд сумын цэцэрлэг

Аймгийн Засаг даргын 2016 оны а/115 дугаар захирамж

0000316

2016.03.05-2020.03.05

2020

42

ББУлаан сумын цэцэрлэг

Аймгийн Засаг даргын 2016 оны а/115 дугаар захирамж

0000317

2016.03.05-2020.03.05

2020

43

Баян-Өндөр сумын цэцэрлэг

Аймгийн Засаг даргын 2016 оны а/115 дугаар захирамж

0000315

2016.03.05-2020.03.05

2020

44

Нарийнтээл сумын цэцэрлэг

Аймгийн Засаг даргын 2016 оны а/115 дугаар захирамж

0000320

2016.03.05-2020.03.05

2020

45

Есөнзүйл сумын цэцэрлэг

Аймгийн Засаг даргын 2016 оны а/115 дугаар захирамж

0000319

2016.03.05-2020.03.05

2020

46

ЗБУлаан сумын цэцэрлэг

Аймгийн Засаг даргын 2016 оны а/115 дугаар захирамж

0000326

2016.03.05-2020.03.05

2020

47

Гучин-Ус сумын цэцэрлэг

Аймгийн Засаг даргын 2016 оны а/115 дугаар захирамж

0000318

2016.03.05-2020.03.05

2020

48

Өлзийт сумын цэцэрлэг

Аймгийн Засаг даргын 2016 оны а/115 дугаар захирамж

0000321

2016.03.05-2020.03.05

2020

49

Сант сумын цэцэрлэг

Аймгийн Засаг даргын 2016 оны а/115 дугаар захирамж

0000322

2016.03.05-2020.03.05

2020

50

Тарагт сумын цэцэрлэг

Аймгийн Засаг даргын 2016 оны а/115 дугаар захирамж

0000323

2016.03.05-2020.03.05

2020

51

Төгрөг сумын цэцэрлэг

Аймгийн Засаг даргын 2016 оны а/115 дугаар захирамж

0000324

2016.03.05-2020.03.05

2020

52

Уянга сумын цэцэрлэг

Аймгийн Засаг даргын 2016 оны а/115 дугаар захирамж

0000325

2016.03.05-2020.03.05

2020

53

Хайрхандулаан сумын цэцэрлэг

Аймгийн Засаг даргын 2016 оны а/115 дугаар захирамж

0000327

2016.03.05-2020.03.05

2020

54

Хужирт сумын 1 дүгээр цэцэрлэг

Аймгийн Засаг даргын 2016 оны а/115 дугаар захирамж

0000308

2016.03.05-2020.03.05

2020

55

Хужирт сумын 2 дугаар цэцэрлэг

Аймгийн Засаг даргын 2016 оны а/115 дугаар захирамж

0000309

2016.03.05-2020.03.05

2020

56

Хархорин сумын 1 дугаар цэцэрлэг

Аймгийн Засаг даргын 2016 оны а/115 дугаар захирамж

0000311

2016.03.05-2020.03.05

2020

57

Хархорин сумын 2 дугаар цэцэрлэг

Аймгийн Засаг даргын 2016 оны а/115 дугаар захирамж

0000310

2016.03.05-2020.03.05

2020

58

Хархорин сумын 4 дүгээр цэцэрлэг

Аймгийн Засаг даргын 2017 оны а/529 дүгээр захирамж

0001801

2017.11.18-2022.11.18

2022

59

Хархорин сумын 5 дугаар цэцэрлэг

Аймгийн Засаг даргын 2015 оны а/381 дугаар захирамж

0001924

2015.05.15-2019.09.15

2019

60

Нарийнтээл сумын Баянтээг багийн цэцэрлэг

Аймгийн Засаг даргын 2016 оны а/115 дугаар захирамж

0000329

2016.03.05-2020.03.05

2020

61

Уянга сумын Жаргалант багийн цэцэрлэг

Аймгийн Засаг даргын 2016 оны а/115 дугаар захирамж

0000328

2016.03.05-2020.03.05

2020

62

Арвайхээр сумын Оюуны-Ундраа цэцэрлэг/хувийн/

Аймгийн Засаг даргын 2017 оны а/529 дүгээр захирамж

0001799

2017.11.18-2022.11.18

2022

63

Арвайхээр сумын "Элби" цэцэрлэг/хувийн/

Аймгийн Засаг даргын 2017 оны а/529 дүгээр захирамж

0001800

2017.11.18-2022.11.18

2022

64

Арвайхээр сумын "Жаргалант ирээдүйн мөрөөдөл" цэцэрлэг/хувийн/

Аймгийн Засаг даргын 2019 оны а/26 дугаар захирамж

0001842

2019.01.15-2024.01.16

2024

65

Уянга сумын "Мөрөөдлийн хотхон" цэцэрлэг/хувийн/

Аймгийн Засаг даргын 2018 оны а/311 дүгээр захирамжаар хүчингүй болгосон

 

 

 

66

Хархорин сумын "Түмэн бялзуухай" цэцэрлэг/хувийн/

Аймгийн Засаг даргын 2015 оны а/146 дугаар захирамж

0001923

2015.04.15-2019.04.15

2019

67

Бат-Өлзий сумын 1-р цэцэрлэг

Аймгийн Засаг даргын 2016 оны а/569 дүгээр захирамж

0002400

2016.12.21-2020.12.20

2020

68

Бат-Өлзий сумын 2-р цэцэрлэг

Аймгийн Засаг даргын 2016 оны а/569 дүгээр захирамж

0002401

2016.12.21-2020.12.20

2020

69

Хархорин сумын ерөнхий боловсролын "Орхон" сургууль

Аймгийн Засаг даргын 2018 оны а/65 дугаар захирамж

0002894

2018.01.29-2023.01.29

2023

70

Хархорин сумын 3 дугаар цэцэрлэг

Аймгийн Засаг даргын 2018 оны а/65 дугаар захирамж

0002895

2018.02.13-2023.02.13

2023

71

Арвайхээр сумын 10 дугаар цэцэрлэг

Аймгийн Засаг даргын 2018 оны а/99 дүгээр захирамж

0002896

2017.08.17-2022.08.17

2022

72

Арвайхээр сумын 11 дүгээр цэцэрлэг

Аймгийн Засаг даргын 2018 оны а/99 дүгээр захирамж

0002897

2018.01.31-2023.01.31

2023