Сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрөл


Тусгай зөвшөөрөл авахад бүрдүүлэх материал:

 1. Үүсгэн байгуулагчийн тушаал шийдвэр
 2. Сургалтын байгууллагын дүрэм
 3. Сургуулийн хөтөлбөр төлөвлөгөө
 4. Багш, удирдах ажилтнуудын бичиг баримт /зэрэг, диплом, цол, багшлах эрх, нийгмийн даатгал/ Хавсралт-1
 5. Сургалт явуулах барилга байгууламжийн баталгаа танилцуулга барилга
 6. Барилга байгууламжийн мэдээлэл хавсралт-2
 7. Сургалтын хэрэглэгдэхүүний анхан шатны данс бүртгэл, үндсэн хөрөнгийн бүртгэлд бүртгэсэн тушаал
 8. Үндсэн хөрөнгийн бүртгэлийн задаргаа
 9. Татварын байгууллагын тодорхойлолт
 10. Газрын зөвшөөрөл
 11. Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ
 12. Боловсролын хуулийн 5.1.5-ийг нотолсон албан бичиг

 

Өвөрхангай аймгийн ЕБС, СӨББ-ын сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн судалгаа

   

2021 оны 01 дугаар сарын 03

Д/д

Сургалтын байгууллагын нэр

Сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгосон байгууллагын шийдвэр

Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар

Тусгай зөвшөөрөл хүчинтэй байх хугацаа

Тусгай зөвшөөрл дуусах хугацаа

1

Арвайхээр сумын ерөнхий боловсролын 1 дүгээр сургууль

Аймгийн Засаг даргын 2012 оны а/75 дугаар захирамж

0000276

2012.03.05-2024.03.05

2024

2

Арвайхээр сумын ерөнхий боловсролын 2 дүгээр сургууль

Аймгийн Засаг даргын 2012 оны а/75 дугаар захирамж

0000277

2012.03.05-2024.03.05

2024

3

Өвөрхангай аймгийн ерөнхий боловсролын лаборатори Мэргэд сургууль

Аймгийн Засаг даргын 2012 оны а/75 дугаар захирамж

0000299

2012.03.05-2024.03.05

2024

4

Арвайхээр сумын ерөнхий боловсролын 4 дүгээр сургууль

Аймгийн Засаг даргын 2012 оны а/75 дугаар захирамж

0000271

2012.03.05-2024.03.05

2024

5

Хархорин сумын ерөнхий боловсролын 2 дүгээр сургууль

Аймгийн Засаг даргын 2012 оны а/75 дугаар захирамж

0000278

2012.03.05-2024.03.05

2024

6

Хархорин сумын ерөнхий боловсролын "Гүнзгий" сургууль

Аймгийн Засаг даргын 2012 оны а/75 дугаар захирамж

0000280

2012.03.05-2024.03.05

2024

7

Хужирт сумын ерөнхий боловсролын сургууль

Аймгийн Засаг даргын 2012 оны а/75 дугаар захирамж

0000281

2012.03.05-2024.03.05

2024

8

Бат-Өлзий сумын ерөнхий боловсролын сургууль

Аймгийн Засаг даргын 2012 оны а/75 дугаар захирамж

0000282

2012.03.05-2024.03.05

2024

9

Баруунбаян-Улаан сумын ерөнхий боловсролын сургууль

Аймгийн Засаг даргын 2012 оны а/75 дугаар захирамж

0000283

2012.03.05-2024.03.05

2024

10

Баянгол сумын ерөнхий боловсролын сургууль

Аймгийн Засаг даргын 2012 оны а/75 дугаар захирамж

0000284

2012.03.05-2024.03.05

2024

11

Баян-Өндөр сумын ерөнхий боловсролын сургууль

Аймгийн Засаг даргын 2012 оны а/75 дугаар захирамж

0000285

2012.03.05-2024.03.05

2024

12

Богд сумын ерөнхий боловсролын сургууль

Аймгийн Засаг даргын 2012 оны а/75 дугаар захирамж

0000286

2012.03.05-2024.03.05

2024

13

Бүрд сумын ерөнхий боловсролын сургууль

Аймгийн Засаг даргын 2012 оны а/75 дугаар захирамж

0000288

2012.03.05-2024.03.05

2024

14

Гучин-Ус сумын ерөнхий боловсролын сургууль

Аймгийн Засаг даргын 2012 оны а/75 дугаар захирамж

0000287

2012.03.05-2024.03.05

2024

15

Есөнзүйл сумын ерөнхий боловсролын сургууль

Аймгийн Засаг даргын 2012 оны а/75 дугаар захирамж

0000289

2012.03.05-2024.03.05

2024

16

Нарийнтээл сумын ерөнхий боловсролын сургууль

Аймгийн Засаг даргын 2012 оны а/75 дугаар захирамж

0000290

2012.03.05-2024.03.05

2024

17

Өлзийт сумын ерөнхий боловсролын сургууль

Аймгийн Засаг даргын 2012 оны а/75 дугаар захирамж

0000291

2012.03.05-2024.03.05

2024

18

Сант сумын ерөнхий боловсролын сургууль

Аймгийн Засаг даргын 2012 оны а/75 дугаар захирамж

0000292

2012.03.05-2024.03.05

2024

19

Тарагт сумын ерөнхий боловсролын сургууль

Аймгийн Засаг даргын 2012 оны а/75 дугаар захирамж

0000293

2012.03.05-2024.03.05

2024

20

Төгрөг сумын ерөнхий боловсролын сургууль

Аймгийн Засаг даргын 2012 оны а/75 дугаар захирамж

0000294

2012.03.05-2024.03.05

2024

21

Уянга сумын ерөнхий боловсролын 1-р сургууль

Аймгийн Засаг даргын 2015 оны а/127 дугаар захирамж

0001844

2015.04.01-2027.04.01

2027

22

Уянга сумын ерөнхий боловсролын 2-р сургууль

Аймгийн Засаг даргын 2015 оны а/127 дугаар захирамж

0001845

2015.04.01-2027.04.01

2027

23

Хайрхандулаан сумын ерөнхий боловсролын сургууль

Аймгийн Засаг даргын 2012 оны а/75 дугаар захирамж

0000296

2012.03.05-2024.03.05

2024

24

Зүүнбаян-Улаан сумын ерөнхий боловсролын сургууль

Аймгийн Засаг даргын 2012 оны а/75 дугаар захирамж

0000297

2012.03.05-2024.03.05

2024

25

Уянга сумын Жаргалант багийн ерөнхий боловсролын сургууль

Аймгийн Засаг даргын 2014 оны а/338 дугаар захирамж

0001841

2014.09.01-2026.09.01

2026

26

Нарийнтээл сумын Баянтээг багийн ерөнхий боловсролын сургууль

Аймгийн Засаг даргын 2018 оны а/142 дугаар захирамж

0000272

2018.03.05-2023.03.05

2023

27

Тарагт сумын Туяа багийн ерөнхий боловсролын сургууль

Аймгийн Засаг даргын 2018 оны а/142 дугаар захирамж

0000273

2018.03.05-2023.03.05

2023

28

Арвайхээр сумын цэцэрлэг, бага сургуулийн цогцолбор

Аймгийн Засаг даргын 2018 оны а/142 дугаар захирамж

0000275

2018.03.05-2023.03.05

2023

29

Арвайхээр сумын ерөнхий боловсролын "Оюуны-Ундраа" сургууль /хувийн/

Аймгийн Засаг даргын 2018 оны а/142 дугаар захирамж

0000274

2018.03.05-2023.03.05

2023

30

Арвайхээр сумын 1 дүгээр цэцэрлэг

Аймгийн Засаг даргын 2016 оны а/115 дугаар захирамж

0000300

2016.03.05-2020.03.05

2020

31

Арвайхээр сумын 2 дугаар цэцэрлэг

Аймгийн Засаг даргын 2016 оны а/115 дугаар захирамж

0000301

2016.03.05-2020.03.05

2020

32

Арвайхээр сумын 3 дугаар цэцэрлэг

Аймгийн Засаг даргын 2016 оны а/115 дугаар захирамж

0000302

2016.03.05-2020.03.05

2020

33

Арвайхээр сумын 4 дүгээр цэцэрлэг

Аймгийн Засаг даргын 2016 оны а/115 дугаар захирамж

0000303

2016.03.05-2020.03.05

2020

34

Арвайхээр сумын 5 дугаар цэцэрлэг

Аймгийн Засаг даргын 2016 оны а/115 дугаар захирамж

0000304

2016.03.05-2020.03.05

2020

35

Арвайхээр сумын 6 дугаар цэцэрлэг

Аймгийн Засаг даргын 2016 оны а/115 дугаар захирамж

0000305

2016.03.05-2020.03.05

2020

36

Арвайхээр сумын 7 дугаар цэцэрлэг

Аймгийн Засаг даргын 2016 оны а/115 дугаар захирамж

0000306

2016.03.05-2020.03.05

2020

37

Арвайхээр сумын 8 дугаар цэцэрлэг

Аймгийн Засаг даргын 2016 оны а/115 дугаар захирамж

0000307

2016.03.05-2020.03.05

2020

38

Арвайхээр сумын 9 дүгээр цэцэрлэг

Аймгийн Засаг даргын 2015 оны а/146 дугаар захирамж

0001846

2015.04.15-2019.04.15

2019

39

Богд сумын цэцэрлэг

Аймгийн Засаг даргын 2016 оны а/115 дугаар захирамж

0000313

2016.03.05-2020.03.05

2020

40

Баянгол сумын цэцэрлэг

Аймгийн Засаг даргын 2016 оны а/115 дугаар захирамж

0000314

2016.03.05-2020.03.05

2020

41

Бүрд сумын цэцэрлэг

Аймгийн Засаг даргын 2016 оны а/115 дугаар захирамж

0000316

2016.03.05-2020.03.05

2020

42

ББУлаан сумын цэцэрлэг

Аймгийн Засаг даргын 2016 оны а/115 дугаар захирамж

0000317

2016.03.05-2020.03.05

2020

43

Баян-Өндөр сумын цэцэрлэг

Аймгийн Засаг даргын 2016 оны а/115 дугаар захирамж

0000315

2016.03.05-2020.03.05

2020

44

Нарийнтээл сумын цэцэрлэг

Аймгийн Засаг даргын 2016 оны а/115 дугаар захирамж

0000320

2016.03.05-2020.03.05

2020

45

Есөнзүйл сумын цэцэрлэг

Аймгийн Засаг даргын 2016 оны а/115 дугаар захирамж

0000319

2016.03.05-2020.03.05

2020

46

ЗБУлаан сумын цэцэрлэг

Аймгийн Засаг даргын 2016 оны а/115 дугаар захирамж

0000326

2016.03.05-2020.03.05

2020

47

Гучин-Ус сумын цэцэрлэг

Аймгийн Засаг даргын 2016 оны а/115 дугаар захирамж

0000318

2016.03.05-2020.03.05

2020

48

Өлзийт сумын цэцэрлэг

Аймгийн Засаг даргын 2016 оны а/115 дугаар захирамж

0000321

2016.03.05-2020.03.05

2020

49

Сант сумын цэцэрлэг

Аймгийн Засаг даргын 2016 оны а/115 дугаар захирамж

0000322

2016.03.05-2020.03.05

2020

50

Тарагт сумын цэцэрлэг

Аймгийн Засаг даргын 2016 оны а/115 дугаар захирамж

0000323

2016.03.05-2020.03.05

2020

51

Төгрөг сумын цэцэрлэг

Аймгийн Засаг даргын 2016 оны а/115 дугаар захирамж

0000324

2016.03.05-2020.03.05

2020

52

Уянга сумын цэцэрлэг

Аймгийн Засаг даргын 2016 оны а/115 дугаар захирамж

0000325

2016.03.05-2020.03.05

2020

53

Хайрхандулаан сумын цэцэрлэг

Аймгийн Засаг даргын 2016 оны а/115 дугаар захирамж

0000327

2016.03.05-2020.03.05

2020

54

Хужирт сумын 1 дүгээр цэцэрлэг

Аймгийн Засаг даргын 2016 оны а/115 дугаар захирамж

0000308

2016.03.05-2020.03.05

2020

55

Хужирт сумын 2 дугаар цэцэрлэг

Аймгийн Засаг даргын 2016 оны а/115 дугаар захирамж

0000309

2016.03.05-2020.03.05

2020

56

Хархорин сумын 1 дугаар цэцэрлэг

Аймгийн Засаг даргын 2016 оны а/115 дугаар захирамж

0000311

2016.03.05-2020.03.05

2020

57

Хархорин сумын 2 дугаар цэцэрлэг

Аймгийн Засаг даргын 2016 оны а/115 дугаар захирамж

0000310

2016.03.05-2020.03.05

2020

58

Хархорин сумын 4 дүгээр цэцэрлэг

Аймгийн Засаг даргын 2017 оны а/529 дүгээр захирамж

0001801

2017.11.18-2022.11.18

2022

59

Хархорин сумын 5 дугаар цэцэрлэг

Аймгийн Засаг даргын 2015 оны а/381 дугаар захирамж

0001924

2015.05.15-2019.09.15

2019

60

Нарийнтээл сумын Баянтээг багийн цэцэрлэг

Аймгийн Засаг даргын 2016 оны а/115 дугаар захирамж

0000329

2016.03.05-2020.03.05

2020

61

Уянга сумын Жаргалант багийн цэцэрлэг

Аймгийн Засаг даргын 2016 оны а/115 дугаар захирамж

0000328

2016.03.05-2020.03.05

2020

62

Арвайхээр сумын Оюуны-Ундраа цэцэрлэг/хувийн/

Аймгийн Засаг даргын 2017 оны а/529 дүгээр захирамж

0001799

2017.11.18-2022.11.18

2022

63

Арвайхээр сумын "Элби" цэцэрлэг/хувийн/

Аймгийн Засаг даргын 2017 оны а/529 дүгээр захирамж

0001800

2017.11.18-2022.11.18

2022

64

Арвайхээр сумын "Жаргалант ирээдүйн мөрөөдөл" цэцэрлэг/хувийн/

Аймгийн Засаг даргын 2019 оны а/26 дугаар захирамж

0001842

2019.01.15-2024.01.16

2024

65

Уянга сумын "Мөрөөдлийн хотхон" цэцэрлэг/хувийн/

Аймгийн Засаг даргын 2018 оны а/311 дүгээр захирамжаар хүчингүй болгосон

 

 

 

66

Хархорин сумын "Түмэн бялзуухай" цэцэрлэг/хувийн/

Аймгийн Засаг даргын 2015 оны а/146 дугаар захирамж

0001923

2015.04.15-2019.04.15

2019

67

Бат-Өлзий сумын 1-р цэцэрлэг

Аймгийн Засаг даргын 2016 оны а/569 дүгээр захирамж

0002400

2016.12.21-2020.12.20

2020

68

Бат-Өлзий сумын 2-р цэцэрлэг

Аймгийн Засаг даргын 2016 оны а/569 дүгээр захирамж

0002401

2016.12.21-2020.12.20

2020

69

Хархорин сумын ерөнхий боловсролын "Орхон" сургууль

Аймгийн Засаг даргын 2018 оны а/65 дугаар захирамж

0002894

2018.01.29-2023.01.29

2023

70

Хархорин сумын 3 дугаар цэцэрлэг

Аймгийн Засаг даргын 2018 оны а/65 дугаар захирамж

0002895

2018.02.13-2023.02.13

2023

71

Арвайхээр сумын 10 дугаар цэцэрлэг

Аймгийн Засаг даргын 2018 оны а/99 дүгээр захирамж

0002896

2017.08.17-2022.08.17

2022

72

Арвайхээр сумын 11 дүгээр цэцэрлэг

Аймгийн Засаг даргын 2018 оны а/99 дүгээр захирамж

0002897

2018.01.31-2023.01.31

2023

73 Арвайхээр сумын ерөнхий боловсрлын 5 дугаар сургууль Аймгийн Засаг даргын 2018 оны а/166 дугаар захирамж 0003735 2019.09.26-2024-08.20 2024
74 Арвайхээр сумын ерөнхий боловсролын "Тэмүүлэл-Эрдэм" сургууль Аймгийн Засаг даргын 2019 оны а/596 дугаар захирамж 0009796 2019.08.15-2024.08.15 2024
75 Арвайхээр сумын 12 дугаар цэцэрлэг Аймгийн Засаг даргын 2019 оны а/401 дүгээр захирамж 0003684 2019.06.11-2024.01.03 2024
76 Арвайхээр сумын 13 дугаар цэцэрлэг Аймгийн Засаг даргын 2019 оны а/01 дүгээр захирамж 0003737 2019.09.26-2024.08.19 2024
77 Богд сумын 2 дугаар цэцэрлэг Аймгийн Засаг даргын 2019 оны а/01 дүгээр захирамж 0003683 2019.09.11-2024-01.25 2024
78 Арвайхээр сумын "Арвайхээр-Нархан" цэцэрлэг             /хувийн/ Аймгийн Засаг даргын 2019 оны а/597 дугаар захирамж 0003738 2019.09.15-2024-09.25 2024
79 Арвайхээр сумын "Бидэнд хайрлагдах зүрх" цэцэрлэг     /хувийн/ Аймгийн Засаг даргын 2019 оны а/597 дугаар захирамж 0003740 2019.09.15-2024-09.15 2024
80 Уянга сумын "Нархан мөрөөдлийн хотхон" цэцэрлэг       /хувийн/ Аймгийн Засаг даргын 2019 оны а/597 дугаар захирамж 0003741 2019.09.15-2024-09.15 2024
81 Арвайхээр сумын "Дэлгэрэх хөгжлийн гэрэл" цэцэрлэг   /хувийн/ Аймгийн Засаг даргын 2019 оны а/597 дугаар захирамж 0003739 2019.09.15-2024-09.15 2024
82 Арвайхээр сумын 1-р цэцэрлэг       Аймгийн Засаг даргын 2020 оны а/207 дугаар захирамж   2020.03.05-2025.03.05 2025
83 Арвайхээр сумын 2-р цэцэрлэг Аймгийн Засаг даргын 2020 оны а/207 дугаар захирамж   2020.03.05-2025.03.05 2025
84 Арвайхээр сумын 3-р цэцэрлэг Аймгийн Засаг даргын 2020 оны а/207 дугаар захирамж   2020.03.05-2025.03.05 2025
85 Арвайхээр сумын 4-р цэцэрлэг Аймгийн Засаг даргын 2020 оны а/207 дугаар захирамж   2020.03.05-2025.03.05 2025
86 Арвайхээр сумын 5-р цэцэрлэг Аймгийн Засаг даргын 2020 оны а/207 дугаар захирамж   2020.03.05-2025.03.05 2025
87 Арвайхээр сумын 6-р цэцэрлэг Аймгийн Засаг даргын 2020 оны а/207 дугаар захирамж   2020.03.05-2025.03.05 2025
88 Арвайхээр сумын 7-р цэцэрлэг Аймгийн Засаг даргын 2020 оны а/207 дугаар захирамж   2020.03.05-2025.03.05 2025
89 Арвайхээр сумын 8-р цэцэрлэг Аймгийн Засаг даргын 2020 оны а/207 дугаар захирамж   2020.03.05-2025.03.05 2025
90 Баянгол сумын цэцэрлэг Аймгийн Засаг даргын 2020 оны а/207 дугаар захирамж   2020.03.05-2025.03.05 2025
  Бүрд сумын цэцэрлэг Аймгийн Засаг даргын 2020 оны а/207 дугаар захирамж   2020.03.05-2025.03.05 2025
  Баруунбаян-Улаан сумын цэцэрлэг Аймгийн Засаг даргын 2020 оны а/207 дугаар захирамж   2020.03.05-2025.03.05 2025
  Баян-Өндөр сумын цэцэрлэг Аймгийн Засаг даргын 2020 оны а/207 дугаар захирамж   2020.03.05-2025.03.05 2025
  Нарийнтээл сумын цэцэрлэг Аймгийн Засаг даргын 2020 оны а/207 дугаар захирамж   2020.03.05-2025.03.05 2025
  Есөнзүйл сумын цэцэрлэг Аймгийн Засаг даргын 2020 оны а/207 дугаар захирамж   2020.03.05-2025.03.05 2025
  Зүүнбаян-Улаан сумын цэцэрлэг Аймгийн Засаг даргын 2020 оны а/207 дугаар захирамж   2020.03.05-2025.03.05 2025
  Гучин-Ус сумын цэцэрлэг Аймгийн Засаг даргын 2020 оны а/207 дугаар захирамж   2020.03.05-2025.03.05 2025
  Өлзийт сумын цэцэрлэг Аймгийн Засаг даргын 2020 оны а/207 дугаар захирамж   2020.03.05-2025.03.05 2025
  Сант сумын цэцэрлэг Аймгийн Засаг даргын 2020 оны а/207 дугаар захирамж   2020.03.05-2025.03.05 2025
  Тарагт сумын цэцэрлэг Аймгийн Засаг даргын 2020 оны а/207 дугаар захирамж   2020.03.05-2025.03.05 2025
  Төгрөг сумын цэцэрлэг Аймгийн Засаг даргын 2020 оны а/207 дугаар захирамж   2020.03.05-2025.03.05 2025
  Уянга сумын 1 дүгээр цэцэрлэг Аймгийн Засаг даргын 2020 оны а/207 дугаар захирамж   2020.03.05-2025.03.05 2025
  Хайрхандулаан сумын цэцэрлэг Аймгийн Засаг даргын 2020 оны а/207 дугаар захирамж   2020.03.05-2025.03.05 2025
  Хужирт сумын 1 дүгээр цэцэрлэг Аймгийн Засаг даргын 2020 оны а/207 дугаар захирамж   2020.03.05-2025.03.05 2025
  Хужирт сумын 2 дугаар цэцэрлэг Аймгийн Засаг даргын 2020 оны а/207 дугаар захирамж   2020.03.05-2025.03.05 2025
  Хархорин сумын 1 дүгээр цэцэрлэг Аймгийн Засаг даргын 2020 оны а/207 дугаар захирамж   2020.03.05-2025.03.05 2025
  Хархорин сумын 2 дугаар цэцэрлэг Аймгийн Засаг даргын 2020 оны а/207 дугаар захирамж   2020.03.05-2025.03.05 2025
  Нарийнтээл сумын Баянтээг багийн цэцэрлэг Аймгийн Засаг даргын 2020 оны а/207 дугаар захирамж   2020.03.05-2025.03.05 2025
  Уянга сумын Жаргалант багийн цэцэрлэг Аймгийн Засаг даргын 2020 оны а/207 дугаар захирамж   2020.03.05-2025.03.05 2025
  Арвайхээр сумын 14 дүгээр цэцэрлэг

Аймгийн Засаг даргын 2020 оны а/421 дүгээр захирамж

  2020.09.21-2025.09.21 2025
  Хужирт сумын 3 дугаар цэцэрлэг Аймгийн Засаг даргын 2020 оны а/208 дугаар захирамж   2020.05.26-2025.05.26 2025
  Хархорин сумын ерөнхий боловсролын Номын хүрдэн сургууль Аймгийн Засаг даргын 2020 оны а/382 дугаар захирамж   2020.09.01-2025.09.01 2025
  Уянга сумын 2 дугаар цэцэрлэг Аймгийн Засаг даргын 2020 оны а/208 дугаар захирамж   2020.05.26-2025.05.26 2025