ТЭТГЭМЖ


Хөдөө орон нутагт 5 жил ажилласны тэтгэмж авахад бүрдүүлэх материал

  1. Нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар/ нүүр болон сүүлийн 5 жилийн баталгаажуулалт, томилсон чөлөөлсөн бичилт/ канондсон байна.
  2. Хувийн өргөдөл/ утасны дугаар,регистрийн дугаар,банкны нэр, дансны дугаар/ тусгана.
  3. Урд нь авч байсан бол олгосон байгууллагын төлбөрийн хүсэлтийн хуулбар/ байгууллагынхаа нягтлан бодогчоос авна.

Дээрх материалыг ажиллаж буй байгууллагынхаа даргад өгснөөр тухайн байгууллага нэгтгэн Боловсрол,соёл,урлагийн газрын 407 тоотод бичиг хэргийн ажилтанд хүргүүлнэ.

Боловсрол,соёл, урлагийн газар

Утасны дугаар: 70322105, 80026116