ЭЕШ-ын сонсох даалгавар /жишиг/

2017 оноос ЭЕШ-ын журамд заасны дагуу Монгол хэл, Англи хэл, Орос хэлний хичээлүүдийн шалгалтын агуулгад сонсоод ойлгох чадвар сорьсон даалгавар нэмэгдэж орсон. Та бүхэн дараах холбоосыг ашиглан сонсоод ойлгох чадвар шалгасан жишиг даалгавраар өөрсдийн чадварыг сориорой. 

Сонсох даалгавар

ЭНД ДАРЖ ҮЗНЭ ҮҮ