2019 онд боловсрол, соёлын салбарт хийгдсэн хөрөнгө оруулалт

2019 онд боловсрол, соёлын салбарт хийгдсэн хөрөнгө оруулалт

 

Аймгийн Боловсрол, соёл, урлагийн газар