Сайн хичээл

Сэдэв: Боорцог
Бүлэг: Ахлах
Багш: Арвайхээр сумын 4-р цэцэрлэгийн багш А.Баярмаа