2017-2018 оны хичээлийн жилд мөрдөх сургалтын төлөвлөгөө

2017-2018 оны хичээлийн жилд мөрдөх сургалтын төлөвлөгөө


1. 1-5 дугаар анги БСШУ-ны сайдын 2014 оны 06 дугаар сарын 03-ны өдрийн А/240 дүгээр тушаалын нэгдүгээр хавсралтаар батлагдсан сургалтын төлөвлөгөөгөөр,

​2. 6-9 дүгээр анги БСШУ-ны сайдын 2015 оны 06 дугаар сарын 10-ны өдрийн А/220 дугаар тушаалаар батлагдсан сургалтын төлөвлөгөөгөөр ​

​3. 10-12 дугаар анги БСШУС-ын сайдын 2017 оны 07 дугаар сарын 04-ний өдрийн А/61 дүгээр тушаалаар батлагдсан сургалтын төлөвлөгөөгөөр хичээллэнэ.

Сургалтын төлөвлөгөөг доорх линкүүдээр татаж авна уу

Бага ангиийн сургалтын төлөвлөгөө үзэх/татах

Дунд ангиийн сургалтын төлөвлөгөө үзэх/татах

Ахлах ангиийн сургалтын төлөвлөгөө үзэх/татах


2017 оны 09 дүгээр сарын 04