ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ УДИРДАХ АЛБАН ТУШААЛТНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР

Арвайхээр сумын ЕБ-ын 1-р сургуулийн захирал

Гучин-Ус Ерөнхий боловсролын сургуулийн захирал

Уянга сумын Жаргалант багийн Ерөнхий боловсролын сургуулийн захирал

Арвайхээр сумын 1-р цэцэрлэгийн эрхлэгч

Арвайхээр сумын 7-р цэцэрлэгийн эрхлэгч

Арвайхээр сумын 14-р цэцэрлэгийн эрхлэгч

Уянга сумын 1-р цэцэрлэгийн эрхлэгч

Тарагт сумын цэцэрлэгийнэрхлэгчийн сул орон тооны сонгон шалгаруулалтын зар

http://www.csc.gov.mn/s/35/38