Хүүхдүүдээ! Сургуулийн орчинд халдвар, хамгааллын дэглэмээ баримтлан суралцаарай

https://www.facebook.com/uvbsug/videos/918123445671965