ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН ХООЛ ЗҮЙЧИЙН ХӨРВӨХ СУРГАЛТАД УРЬЖ БАЙНА.

Дээд боловсролтой, Ерөнхий боловсролын сургуульд хоол зүйчээр ажиллах хүсэлтэй иргэд ШУТИС-ийн Үйлдвэрлэлийн технологийн сургуульд “Хоол зүйч” мэргэжлээр хөрвөн суралцах шаардлагатай.

Сургалт эчнээ сургалтын хэлбэрээр, танхим, цахим хослон явагдана.

Сургалтад бүрдүүлэх материал:

• Бакалаврын дипломын хуулбар

• Иргэний үнэмлэхний хуулбар

Сургалтын бүртгэлийн хугацаа: 2021.10.01-11.1

Бүртгүүлэх цахим хаяг: n_sugar@must.edu.mn

Хичээл эхлэх хугацаа: 2021.10.25

Лавлах утас: 9411-2596 (ажлын цагаар)

Хөрвөх сургалтын төлбөр, кредит: 1кредит= 90800 төг

• Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний технологи мэргэжлээр бакалаврын боловсрол эзэмшсэн бол 1 жил (2 улирал) буюу 42 кредит

• Хүнсний технологи, хүнсний инженерчлэл, эмч, сувилагч мэргэжлээр бакалаврын боловсрол эзэмшсэн бол 1,5 жил (3 улирал) буюу 57 кредит

• Бусад мэргэжлээр бакалаврын боловсрол эзэмшсэн бол 2 жил (4 улирал) буюу 72 кредит

Тус тус судална.

Ерөнхий боловсролын сургуулийн хоол зүйчийн ажлын байрны талаарх мэдээллийг АЗДТГ-ын 408 тоот болон 99895191 утсаар лавлана уу.