ЗӨВЛӨХ БАГШ мэргэжлийн зэрэг хүртсэн багш нартаа баяр хүргэе

Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын 2022 оны 4 дүгээр сарын 5-ны өдрийн А/127 дугаар тушаалаар Өвөрхангай аймгийн сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын 2, ерөнхий боловсролын сургуулийн 7 багшид Монгол улсын “Зөвлөх” багш мэргэжлийн зэрэг олгогджээ