Англи хэлний багш нарыг "IELTS-ийн шалгалтанд бэлдэх, тест өгөх чадварыг сайжруулах" сургагч багшаар бэлтгэлээ.

Энх тайвны корпус, аймгийн Боловсрол, шинжлэх ухааны газар хамтран ерөнхий боловсролын сургуулийн англи хэлний багш нарыг "IELTS-ийн шалгалтанд бэлдэх, тест өгөх чадварыг сайжруулах" сургагч багшаар бэлтгэх сургалтыг 4-р сарын 13-15-ны өдрүүдэд амжилттай зохион байгууллаа.

Тус сургалтад 33 англи хэлний багш хамрагдаж, “IELTS Writing, reading, listening, speaking and listening” агуулгын хүрээнд мэргэжил арга зүйгээ дээшллүүллээ.