Ерөнхий боловсролын сургуулийн “Сэтгэл зүйчдийн баг” Богд суманд ажиллаж байна.

Ерөнхий боловсролын сургуулийн “Сэтгэл зүйчдийн баг” Богд суманд ажиллаж байна.

Орон нутагт сэтгэл зүйн үйлчилгээг үзүүлэх, сэтгэл зүйн боловсролыг түгээн дэлгэрүүлэхэд дэмжин хамтран ажиллаж буй аймгийн Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлийн хамт олондоо талархал илэрхийлье.