“СЭТГЭЛ ЗҮЙН ЭРҮҮЛ МЭНДЭЭ ХАМГААЛЬЯ”өдөрлөг зохион байгуулж байна.

“СЭТГЭЛ ЗҮЙН ЭРҮҮЛ МЭНДЭЭ ХАМГААЛЬЯ”өдөрлөг зохион байгуулж байна.

Өвөрхангай аймгийн Боловсролын сэтгэл зүйчид Арвайхээр сумын иргэдэд сэтгэл зүйн сургалт, зөвлөгөө үйлчилгээ үзүүлж байна.

Сэтгэл зүйн сургалт

Бүлгийн зөвлөгөө

Ганцаарчилсан зөвлөгөө, оношилгоо

Тус үйл ажиллагаа нь 2024 оны 1-р сарын 18,19-ний өдрүүдэд Багийн нэгдсэн төв, 2,7-р багийн төв болон 4-р сургуулийн Урлаг зааланд үнэ төлбөргүй зохион байгуулагдана.

Иргэд эцэг эхчүүд та бүхнийг хүрэлцэн ирэхийг урьж байна.