Монгол хэлбичгийн шалгалтын тов гарлаа.

БСШУС-ын сайдын тушаалаар Их, дээд сургуульд элсэгчдээс заавал авах Монгол хэлбичгийн шалгалтын босго оноог 400 байхаар тогтоолоо. Монгол хэлбичгийн шалгалтыг 2019 оны 03-р сарын 23-ны өдөр зохион байгуулах ба босго онооны болзол хангаагүй шалгуулагчдаас авах дахин шалгалтыг 2019 оны 04-р сарын 20-ны өдөр зохион байгуулна.