ЕБС, ЦЭЦЭРЛЭГИЙН БАГШИЙН СУЛ ОРОН ТООНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР /2019-08-14/

Шинэчлэгдсэн /2019-08-15/

ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛЬ, ЦЭЦЭРЛЭГИЙН БАГШИЙН СУЛ ОРОН ТООНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР

Нэмэлт мэдээлэл:

Зарим сургуульд багш нарын сул орон тоо нэмэгдсэн, зарим цэцэрлэгүүдийн сонгон шалгаруулалт цуцлагдсаныг нэмж орууллаа.

2018 болон 2019 онд сонгон шалгаруулалтад ороод тэнцэж, нөөцөд бүртгэгдсэн бол энэ удаагийн сонгон шалгаруулалтад оролцохгүй байж болно. Нөөцөд бүртгэгдсэн багш нарыг энэ удаагийн сонгон шалгаруулалтад орж тэнцсэн багш нартай хамт цэцэрлэгийн эрхлэгч, сургуулийн захиралд санал болгох журамтай.
Нөөцөд бүртгэгдсэн багш нар оноогоо ахиулах зорилгоор сонгон шалгаруулалтад оролцож болно.

2019 оны 8 дугаар сарын 17 буюу бчмба гаригт ажлын цагаар бүртгэнэ.