ЕБС, цэцэрлэг, соёлын төвийн багш нарын сул орон тооны сонгон шалгаруулалтын зар /2019-02-02/

ЕБС, цэцэрлэг, соёлын төвийн багш нарын сул орон тооны сонгон шалгаруулалтын зар /2019-02-02/

ЕБС-ийн захирлын сонгон шалгаруулалтын зар

ЕБС-ийн захирлын сонгон шалгаруулалтын зар

Цэцэрлэгийн эрхлэгчийн сонгон шалгаруулалтын зар

Цэцэрлэгийн эрхлэгчийн сонгон шалгаруулалтын зар

Багшийн сул орон тооны сонгон шалгаруулалтын зар /2018.09.04/

Багшийн сул орон тооны сонгон шалгаруулалтын зар /2018.09.04/

Багшийн сул орон тооны сонгон шалгаруулалтын зар /2018-08-28/

Багшийн сул орон тооны сонгон шалгаруулалтын зар /2018-08-28/

Багшийн сул орон тооны сонгон шалгаруулалтын зар /2018-08-15/

Багшийн сул орон тооны сонгон шалгаруулалтын зар /2018-08-15/

Тарагт сумын Туяа багийн ерөнхий боловсролын сургуулийн захирлын албан тушаалдтомилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалт

Тарагт сумын Туяа багийн ерөнхий боловсролын сургуулийн захирлын албан тушаалдтомилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалт

Монгол хэл-англи хэлний багшийн түр орон тоонд сонгон шалгаруулалт зарлаж байна

Монгол хэл-англи хэлний багшийн түр орон тоонд сонгон шалгаруулалт зарлаж байна

Сургууль, цэцэрлэгт эмч шалгаруулж авна

Сургууль, цэцэрлэгт эмч шалгаруулж авна

2018 оны мэргэжил дээшлүүлэх үндсэн сургалтын мэдээлэл

2018 оны мэргэжил дээшлүүлэх үндсэн сургалтын мэдээлэл

2017-2018 оны хичэлийн жилийн статистик

2017-2018 оны хичэлийн жилийн статистик

Тарагт сумын Туяа багийн ерөнхий боловсролын сургуулийн захирлын албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтыг зарлаж байна.

Тарагт сумын Туяа багийн ерөнхий боловсролын сургуулийн захирлын албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтыг зарлаж байна.