"Тогтвортой хөгжлийн боловсрол" төслийн бүсийн сургалт боллоо

БОАЖЯ, БСШУСЯам, Швецарын хөгжлийн агентлагийн хамтран хэрэгжүүлж буй "Тогтвортой хөгжлийн боловсрол" төслийн хүрээнд Архангай, Баянхонгор, Өвөрхангай аймгуудын БСУГ-ын дарга, мэргэжилтнүүдэд зориулсан бүсийн сургалт боллоо. Сургалтаар ТХБ-ын үзэл баримтлалыг орон нутгийнхаа боловсролын бодлогод хэрхэн тусгах, уялдуулах түүнчлэн ТХБ-ын 17 зорилтыг хэрэгжүүлэхэд боловсролын салбарын бодлого хэрхэн нөлөөлж ажиллах ерөнхий зураглалыг гаргалаа.