Шуурхай зохион байгуулалтын арга хэмжээ авч ажиллах тухай-Сайдын тушаал