2020 оны Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын талаарх мэдээлэл-БҮТ

Боловсролын үнэлгээний төвөөс элсэлтийн ерөнхий шалгалтын талаар хийсэн мэдээллийг та бүхэнд хуваалцаж байна.

Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын бүртгэл 2020 оны 2 дугаар сарын 10-ны өдрөөс 4 дүгээр сарын 15-ны хооронд зохион байгуулагдана.

Монгол хэл бичгийн шалгалтын бүртгэл 2 дугаар сарын 10-ны өдрөөс 3 дугаар сарын 16-ны хооронд явагдах бөгөөд шалгалтыг 3 дугаар сарын 28-нд зохион байгуулна. Тус монгол хэл бичгийн шалгалтанд тэнцээгүй сурагчдаас дахин шалгалт авах ба эхний шалгалтанд ороогүй сурагчид 2 дахь шалгалтанд орох боломжгүй.

https://www.facebook.com/uvbsug/videos/2685455118238212/