Хархорин, Баруунбаян-Улаан сумдын Соёлын төвийн эрхлэгчийн албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтыг зарлаж байна.

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛ 

 ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБАНЫ УДИРДАХ АЛБАН ТУШААЛД ТОМИЛОГДОХ

АЖИЛТНЫ  СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫГ ЗАРЛАЖ БАЙНА.

 

             Монгол  Улсын Төсвийн тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 1, 16.4.18,  Соёлын тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 4 дахь заалтуудыг хэрэгжүүлэх, Төрийн албаны зөвлөлийн 2013 оны 60 дугаар тогтоолоор баталсан “Төрийн үйлчилгээний албаны удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтныг сонгон шалгаруулах журам”-ын 1.4.2, 1.5, 3.1 дэх заалтуудыг үндэслэн Хархорин, Баруунбаян-Улаан сумдын Соёлын төвийн эрхлэгчийн албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтыг зарлаж  байна.

            Сонгон шалгаруулалтад орох иргэн “Төрийн албаны тухай хууль”-ийн 10.1; “Соёлын тухай хууль”-ийн 15.4-т заасан ерөнхий шаардлага, томилох эрх бүхий этгээдийн баталсан ажлын байранд тавигдах дараах шаардлагыг хангасан байна.      

Ерөнхий шаардлага

Үзүүлэлт

Чухал шаардлагатай

 Шаардлагатай

Боловсрол

Дээд боловсролтой, бакалавр болон түүнээс дээш зэрэгтэй.

Дээд боловсролтой, бакалавр болон түүнээс дээш зэрэгтэй.

Мэргэжил

Соёлын удирдлагын менежмент, соёлын менежмент, соёлын ажлын арга зүйч, соёл урлагийн бусад мэргэжилтэй.

соёл урлагийн бусад мэргэжилтэй.

мэргэшил 

 

 

Туршлага

Мэргэжлээрээ 3-аас доошгүй жил ажилласан байх

Мэргэжлээрээ 3-аас доошгүй жил ажилласан байх

Ур чадвар

Удирдан зохион байгуулах, баримт бичиг боловсруулах, үйл ажиллагааны төлөвлөлт хийх, багаар ажиллах, компьютерийн өргөн хэрэглээний программ эзэмшсэн, соёл урлагийн авъяастай, шийдвэр гаргах, бусдыг манлайлах чадвартай.

соёл урлагийн авъяастай, шийдвэр гаргах, бусдыг манлайлах чадвартай.

Тусгай шаардлага

Урд өмнө нь ямар нэгэн ёс зүйн зөрчил гаргаж байгаагүй, харилцааны  соёлтой, зарчимч өндөр шаардлагатай.

            Сонгон шалгаруулалтыг  2017 оны 06 дугаар сарын 29-ний өдөр зохион байгуулна.

            Сонгон шалгаруулалтад орох иргэний баримт материалыг Төрийн албаны зөвлөлийн Салбар зөвлөлөөс томилогдсон “Сонгон шалгаруулах комисс” 2017  оны 06 дугаар сарын 28-ны өдрийн 09:00-18.00 цаг хүртэл хүлээн авч бүртгэнэ.

 Сонгон шалгаруулалтад орох иргэн бүртгүүлэхдээ дараах материалыг бүрдүүлж  авч ирнэ.

  1. Төрийн албан хаагчийн анкет / Маягт-1 /
  2. Дээд боловсролын дипломын эх хувийг хуулбарын хамт /Хуулбар заавал нотариатаар баталгаажуулсан байх/
  3. Иргэний үнэмлэхний эх хувийг хуулбарын хамт
  4. Ажил эрхэлдэг бол ажил байдлын тодорхойлолт
  5.  Ажилласан жилийг тооцох Хөдөлмөрийн болон нийгмийн даатгалын дэвтрийн эхний нүүр хуудсыг хөдөлмөрийн үйл ажиллагааны хөдөлгөөнийг баталгаажуулсан бусад хуудасны хуулбар, эх хувийн хамт /ажилласан жилийг тооцох тул хөдөлмөрийн үйл ажиллагаагаа хөдөлмөрийн болон нийгмийн даатгалын дэвтэрт бичигдсэн он, сар, өдрөөр нь нарийвчлан бичиж бэлтгэж ирэх/
  6. 4х3-ийн хэмжээтэй 2 хувь цээж зураг. /1 ш нь анкет дээр наагдсан байх/
  7. Тухайн албан тушаалд томилогдох хүсэлт, өөрийн мэдлэг чадвараа илэрхийлсэн өргөдөл
  8. Тухайн байгууллагыг хөгжүүлэх хөтөлбөр, төсөл

9.Бүртгэлийн хураамж 10000 төгрөг

Дээрхи материалыг дутуу бүрдүүлсэн  иргэнийг бүртгэхгүй.

            Сонгон шалгаруулалтыг Төрийн албаны зөвлөлийн 2013 оны 60 дугаар тогтоолоор баталсан “Төрийн үйлчилгээний албаны удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтын үнэлгээ дүгнэлт гаргах заавар”-ын дагуу явуулна.

 

Харилцах ХАЯГ: ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

ӨРӨӨ 316 ТОО

УТАС: 7032-3538

 

 

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛ

 

http://www.csc.gov.mn/uploads/SHalgaltZar/2017/0602/10.htm --с