Төсөлд хамрагдах хүсэлтэй сурагчдыг бүртгэж байна.

Хүүхдийг ивээх сангаас манай аймгийн 7 сумын 8 сургуульд "Орон нутгийн өсвөр үеийнхэнд хувь хүний ур чадвар, интрепренершип боловсрол олгох" төслийг хэрэгжүүлж эхлээд байна. Уг төсөлд хамрагдах хүсэлтэй сурагчдын материалыг 2-р сарын 7-ны өдрийг хүртэл тухайн сургууль дээр нь хүлээн авна. Сурагчид та бүхнийг идэвхтэй оролцохыг уриалж байна.