2021.02.01-2021.02.05 өдрийн ТЕЛЕ ХИЧЭЭЛИЙН ХУВААРЬ

2021.02.01-2021.02.05 өдрийн ТЕЛЕ ХИЧЭЭЛИЙН ХУВААРЬ

Теле хичээлийн хуваарийг Econtent.edu.mn сайтын хичээлийн хуваарь хэсэгт байршуулдаг болсон.

СУРАГЧИД, ЭЦЭГ ЭХЧҮҮД ТА БҮХНИЙГ ХИЧЭЭЛЭЭ ТОГТМОЛ ҮЗЭЖ, БАГШ НАРТАЙГАА ХОЛБОГДОН ЦАГИЙГ ҮР БҮТЭЭЛТЭЙ ӨНГӨРҮҮЛЭХИЙГ ХҮСЬЕ.