Сургуулийн орчинд эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх нь

Сургуулийн орчинд эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх нь зөвлөмжийг доорх линкээр орж үзнэ үү

https://www.facebook.com/uvbsug/videos/341672200472748