"Үзэсгэлэнт Өвөрхангайн авьяас-2021" залуучуудын урлагийн цахим наадмын удирдамж