ЭЕШ-ын шалгуулагчид суудлын хуваариа шинээр хэвлэж авна уу

2021 оны Элсэлтийн ерөнхий шалгалтыг 08 дугаар сарын 19-22-ны өдрүүдэд зохион байгуулах болсонтой холбогдуулан шалгуулагчдын “Суудлын хуваарь”-ийг шинэчилсэн. Иймд шалгуулагчид  www.eec.mn цахим хуудасны “Элсэлтийн ерөнхий шалгалт” хэсгийг сонгож өөрийн бүртгэлийн дугаар, нууц үгийг ашиглан “Шалгуулагчийн булан”-аар / https://eyesh.eec.mn/profile/login / нэвтэрч “Суудлын хуваарь”-аа хэвлэж авна уу.