Улирлын ажлын үр дүнгийн урамшуулал олгох журам /ЗГ-ын 2017 оны 346-р тогтоол/